Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Czytaj więcej Ostrzeżenie IMGW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Łabunie na 2022 rok:

BarchaczówBródekDąbrowaŁabunieŁabuńki Drugie

Łabunie-ReformaŁabuńki PierwszeMajdan RuszowskiMocówkaRuszówRuszów-KoloniaWierzbieWólka Łabuńska

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku braku oznakowania budynku mieszkalnego.

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe oraz z papieru i tektury należy zgnieść przed wrzuceniem do worka.

POJEMNIKI …

Wójt Gminy Łabunie zaprasza di komisji konkursowej osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Łabunie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wolontariatu.

Czytaj więcej Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Informacja o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabunie (dz. nr 1859 i 1861).

InformacjaPobierz

Informacja o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabunie

InformacjaPobierz

Protokół z wyników konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łabunie na lata 2021- 2027

Trwają konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027.

Czytaj więcej Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027

Wójt Gminy Łabunie podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabunie.

InformacjaPobierz

  • 1(current)
  • 2
  • 3