Wójt Gminy Łabunie przypomina, że wkrótce upływa termin na złożenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw .

Czytaj więcej 30 czerwca upływa termin złożenia deklaracji do CEEB!

W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „KOMINKI i PIECE” zwraca się z prośbą o przyłączenie się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0)

Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na …

W dniu 29 kwietnia 2022 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny, wydał postanowienie w sprawie o sygnaturze akt II W 418/22 w którym umorzył postępowanie wobec rolnika z terenu województwa lubelskiego, który w porze nocnej (od północy do około pierwszej w nocy) kosił kombajnem zboże oraz kukurydzę. Rolnik …

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Czytaj więcej Raport o stanie gminy za 2021 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym.

Wójt Gminy Łabunie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiącej własność Gminy Łabunie oznaczonych w ewidencji gruntów:

Czytaj więcej Ogłoszenie o przetargu

Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu wojny, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łabunie (pok. nr 3) w godz. 7 - 15. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 84 611 60 15.

Czytaj więcej PESEL dla obywateli Ukrainy

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu gminy Łabunie na 2022 rok:

BarchaczówBródekDąbrowaŁabunieŁabuńki Drugie

Łabunie-ReformaŁabuńki PierwszeMajdan RuszowskiMocówkaRuszówRuszów-KoloniaWierzbieWólka Łabuńska

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

UWAGA: Prosimy o umieszczenie numeru posesji na pojemniku w przypadku braku oznakowania budynku mieszkalnego.

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali, wielomateriałowe oraz z papieru i tektury należy zgnieść przed wrzuceniem do worka.

POJEMNIKI …

Pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie pomoże wypełnić wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Czytaj więcej Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Egis Poland Sp. z o.o. jako partner Konsorcjum w składzie z Egis Rail S.A. oraz JAF-GEOTECHNIKA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”.

Planowana inwestycja stanowi jeden …

Lokalna Grupa Działania “Ziemia Zamojska” przeprowadza ewaluację obecnie wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego. Prosimy Mieszkańców gminy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety.

Wyniki badania posłużą do ewaluacji oraz do przygotowania nowej strategii w związku z perspektywą finansową na lata 2021- 2027.

ankieta ewaluacyjna