“Przed Wielkanocą” – zaproszenie do VI edycji konkursu

Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łabunie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w VI Gminnym Konkursie Plastycznym Przed Wielkanocą.
Patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn.

 

Przed nami wiosna i najważniejsze w kalendarzu liturgicznym święto – Wielkanoc.

Nieodłącznym symbolem tego okresu są pisanki, do tradycji należy też wysyłanie kartek do bliskich i znajomych. Mając na uwadze potrzebę kultywowania tradycji po raz szósty ogłaszamy konkurs plastyczny na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.

Mamy nadzieję, że konkurs spotka się z wielkim zainteresowaniem i przyczyni się do rozwoju młodych talentów.

Adresaci Konkursu

 

  • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łabunie.
  • Nagrody przyznane zostaną w kategorii Kartka oraz kategorii Pisanka w grupach wiekowych: Klasy 0 – I, Klasy II– III, Klasy IV – VI.

 

Regulamin Konkursu

 

  • Uczestnicy wykonują zgodnie z tematem konkursu kartkę świąteczną lub pisankę (wydmuszka, kula styropianowa, gips) w dowolnej technice.
  • Prace zbiorowe nie będą oceniane.
  • Prace należy opisać według wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
  • Ponadto szkoły powinny załączyć zbiorczą listę uczestników konkursu.
  • Organizator powoła komisję, która oceniając poziom artystyczny prac wyłoni w każdej kategorii zwycięzców. Dodatkowo przyzna wyróżnienia.
  • Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łabuniach, pokój nr 10 do 25 marca 2015 roku.
  • Organizator konkursu nie zwraca prac i zastrzega sobie prawo do ich publikowania.

 

Podczas finałowej wystawy odbędzie się kiermasz nagrodzonych prac. Zebrane pieniądze zostaną przekazane Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Wręczenie nagród odbędzie się 29 marca 2015 roku (niedziela) godz. 1330 w Domu Kultury w Łabuniach ul. Parkowa 9.

 

Serdecznie zapraszamy!!!