Piknik i zawody z okazji Dnia Dziecka – zaproszenie

Wojskowy Klub Sportowy Technik, Wójt Gminy Łabunie oraz Wojskowa Federacja Sportu zapraszają 31 maja od godz. 10:00 na strzelnicę kulową w Łabuniach, gdzie odbędą się zawody strzeleckie pn. Rodzina strzał w 10 zorganizowane z okazji Dnia Dziecka.

dzien_d_p

pasek2

 

Regulamin zawodów
Rodzina – strzał w 10

 1. Cel zawodów:
  • Popularyzacja strzelectwa sportowego
  • Integracja środowiska wiejskiego
  • Wzmocnienie więzów rodzinnych
  • Umożliwienie rywalizacji sportowej
  • Wyłonienie najlepszych zespołów  rodzinnych
  • Wyłonienie najlepszych zawodników indywidualnie
  • Uatrakcyjnienie dnia dziecka
  • Promocja klubu, WFS, MSiT i Gminy Łabunie
 2. Organizator:
  Wojskowy Klub Sportowy Technik w Zamościu
 3. Termin i miejsce zawodów:
  31.05.2015 (niedziela), rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00
  Strzelnica kulowa klubu
 4. Konkurencje:
  Karabin sportowy 10 strzałów
 5. Uczestnictwo:
  • Wszyscy chętni w zespołach dwuosobowych: dziecko – opiekun.
  • Dzieci biorące udział w zawodach nie mogą mieć mniej niż  12 lat.
  • Wszyscy uczestnicy przed przystąpieniem do konkurencji muszą przejść obowiązkowe przeszkolenie z bezpieczeństwa posługiwania się bronią przeprowadzonego przez instruktora.
  • Wszyscy uczestnicy strzelają pod bezpośrednim nadzorem instruktora lub osobę odpowiedzialną za stanowisko strzeleckie.
  • Zabrania się udziału osób pod wpływem alkoholu.
 6. Klasyfikacja:
  • Grupowa: dziecko – opiekun
  • Indywidualna
 7. Nagrody:
  • za miejsce I – III  – puchary i medale
  • za miejsce I – VIII – dyplomy
 8. Koszty uczestnictwa:
  • Wojskowy Klub Sportowy  Technik
  • Wojskowa Federacja Sportu
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Wójt Gminy Łabunie
 9. Sprawy różne:
  • broń, amunicję, obsługę zawodów zabezpiecza klub
  • w zawodach obowiązują przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie i powyższy Regulamin
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji Regulaminu i zmian.

 

Prezes

Jerzy Jaroszewski