Informacja dla poszkodowanych podczas podtopień

Urząd Gminy Łabunie informuje, że właściciele gospodarstw rolnych którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia nawalnego deszczu w dniu 26 maja 2015 r. mogą złożyć w tutejszym urzędzie oświadczenia o powstałych szkodach – do dnia 10 czerwca bieżącego roku.

 

Formularze oświadczeń można pobrać w urzędzie gminy, u sołtysa, bądź poniżej:

 Oświadczenie – budynki i sprzęt
   Oświadczenie – uprawy

 

Na podstawie złożonych wniosków, komisja ds. szacowania szkód będzie szacować straty w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (np. uprawy w szklarniach powyżej 25 m2 powierzchni i ogrzewanych tunelach foliowych powyżej 50 m2 powierzchni).