Informacja – w szpitalu “papieskim” powstała Poradnia Chorób Piersi

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że w ramach Poradni Onkologicznej powstała Poradnia Chorób Piersi zajmująca się skoordynowaną opieką nad pacjentkami z podejrzeniem lub z rozpoznaniem nowotworu piersi.

Realizowane świadczenia obejmują profilaktykę oraz szybką diagnostykę obrazową i histopatologiczną chorób gruczołu sutkowego, umożliwiającą podjęcie leczenia już na wczesnym etapie choroby. Dzięki kompleksowemu podejściu można szczegółowo zaplanować i skutecznie przeprowadzić pacjenta przez cały proces: od diagnostyki przez leczenie do rehabilitacji.
Plan postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ustala wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny: onkolog, chirurg-onkolog, radioterapeuta, radiolog, patomorfolog, psychoonkolog, pielęgniarka specjalistka, rehabilitant oraz koordynator pacjenta. Świadczenia obejmują leczenie chirurgiczne, chemioterapeutyczne, radioterapeutyczne, rehabilitacyjne oraz psychologiczne zgodnie z najnowszymi wytycznymi opartymi o aktualny stan wiedzy medycznej i międzynarodowe zalecenia.
Oddział Onkologii Klinicznej wspólnie z Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Zakładem Radiologii posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu nowotworów piersi. Wykonywane są tu wszystkie dostępne procedury medyczne, w tym operacje oszczędzające pierś, biopsje węzła wartowniczego z zastosowaniem sondy śródoperacyjnej oraz wszystkie programy leczenia chemioterapeutycznego.
NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. oferuje pacjentom leczenie radioterapią i tym samym uzupełnia kompleksowe leczenie onkologiczne raka piersi.
Do poradni nie jest wymagane skierowanie. Wizyty finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Poradnia Chorób Piersi mieści się w budynku NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. przy Alejach Jana Pawła II 10 w Zamościu.
Świadczenia udzielane są według poniższego harmonogramu:
Wtorek w godz. 8:00-10:00 przyjmuje lek. Andrzej Traczyk specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej,
Środa w godz. 7:35-12:00 przyjmuje lek. Valentyn Kopyciak specjalista chirurgii ogólnej,w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej,
Piątek w godz. 7:35-12:00 przyjmuje lek. Marek Mokrzecki specjalista chirurgii ogólnej,w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

W celu umówienia wizyty lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Rejestracją Poradni Onkologicznej, pod numerem telefonu (84) 535-98-15, (84) 535-98-16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.