Umowa na OZE podpisana

Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie unijne związane z odnawialnymi źródłami energii.

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, wręczyli w czwartek, 6 maja dziewięć umów na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wśród nich znalazła się gmina Łabunie. 

Przypomnijmy – otrzymamy ponad 2,8 mln zł z Funduszy Europejskich na montaż 239 instalacji kolektorów słonecznych oraz 114 instalacji paneli fotowoltaicznych. Projekt pn. Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie pochłonie w sumie nieco ponad 3,7 mln zł.

Projekty są realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Źródło/fot: UMWL