Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje o przeprowadzaniu monitoringu budynków przez Przedstawicieli firmy BUDIMEX. Konieczność wykonania inwentaryzacji budynków związana jest z rozpoczęciem realizacji robót na zadaniu „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”.