Wiceminister sprawiedliwości z wizytą w Gminie Łabunie

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Funduszu Sprawiedliwości – to temat spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  – Marcinem Romanowskim. 

Spotkanie wiceministra sprawiedliwości z pracownikami  Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zamościu odbyło się w czwartek, 8 lipca w Wólce Łabuńskiej. Głównym tematem była pomoc pokrzywdzonym przestępstwem w ramach funduszu sprawiedliwości. Udział w wydarzeniu wziął również Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz  przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych z  gminy Łabunie.