Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Urząd Gminy Łabunie  informuje o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji (wniosków) na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych, w ramach realizacji projektu pn.: „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“.

Nabór wniosków trwa od 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć w Urzędzie Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie, wniosek o dofinansowanie, a w przypadku eternitu zdemontowanego po 6 maja 2004 r. dodatkowo oświadczenie, że prace związane z demontażem zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Formularz wniosku oraz oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Łabunie oraz poniżej.

UWAGA! Składając wniosek należy znać numer działki na której położona jest nieruchomość oraz powierzchnię płyt, które mają zostać usunięte.