Spotkanie gimnazjalistów ze strażakami

29 stycznia 2015 r. uczniowie z Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych oraz uczniowie z Gimnazjum w Łabuniach spotkali się ze strażakami. Spotkanie miało na celu przybliżenie funkcjonowania straży pożarnych oraz przypomnienie zasad przeciwpożarowych.

Funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej, Systemu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz sprzęt pożarniczy zaprezentował mł. asp. Łukasz Burdzy z PSP w Zamościu.
Zakres działania Ochotniczych Straży Pożarnych, a także wyposażenie jakim dysponują strażacy-ochotnicy przedstawili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej: dh Mariusz Branecki z OSP w Łabuńkach oraz dh Sławomir Umylański z OSP w Łabuniach. Natomiast Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn zachęcał uczniów gimnazjów do wstąpienia do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających na terenie naszej gminy.

Galeria zdjęć

Spotkanie zorganizowane zostało przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Łabuniach Antoniego Wojciecha Turczyna, Komendanta Gminnego OSP w Łabuniach Mariusza Braneckiego, Naczelnika OSP w Łabuniach Sławomira Umylańskiego oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Organizatorzy dziękują Dyrektorom Gimnazjum w Łabuniach i Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych za umożliwienie zorganizowania spotkania.