Zaproszenie na spotkanie

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny  w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne organizowane w dwóch terminach: 3 i 4 marca 2015 r. Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. –  źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą, dotyczące bezzwrotnego wsparcia ze środków unijnych do kwoty 40 tys. zł oraz wsparcia w formie pożyczki do kwoty 50 tys. zł.  lub  75 tys. zł na założenie działalności gospodarczej.

Wsparcie pochodzi ze środków unijnych na samozatrudnienie w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007 – 2013, działanie 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz programów krajowych.

Wsparcie w formie dotacyjnej jest skierowane  do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz m. Zamościa,  natomiast osoby pracujące oraz mieszkańcy powiatu biłgorajskiego mogą skorzystać z wersji pożyczkowej.

Udział w spotkaniach zapowiedzieli przedstawiciele instytucji realizujących projekty oraz przedstawiciel PUP w Zamościu.

Spotkania odbędą się w godz. 1000 – 1400

  • 3 marca br.
    w Sali konferencyjnej A (siedziba Delegatury Urzędu Wojewódzkiego) w Zamościu przy ul Partyzantów 3
  • 4 marca br.
    w sali  nr 319 w  budynku przy ul. Partyzantów 94 (siedziba LPI ) w Zamościu

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda spotkania i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.feu.lubelskie.pl

Serdecznie zapraszamy

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Funduszy Europejskich
ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość

tel./faks (84) 638 02 67, (84) 639 31 34

katarzyna.zawislak@lubelskie.pl , Zofia.matwij@lubelskie.pl , Bartosz.kwasowiec@lubelskie.pl

zamosc@feu.lubelskie.pl

www.feu.lubelskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem  Instytucji  Zarządzającej Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.