Nabór na szkolenia

Ośrodek  Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia:

  • obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej
  • spawacz metodą MAG-135.

Ośrodek  Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Obecnie Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia:

  • Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej
  • Spawacz metodą MAG-135

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Wiek 18-25 lat
  2. Osoba niepracująca i nieucząca się
  3. Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie, jak również badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514 023382 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul. Tomasza Zamojskiego 14, (budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2), 22-600 Tomaszów Lubelski.