Dąbrowa położona jest na wschodnim skraju Gminy Łabunie, w obrębie Padołu Zamojskiego.

Miejscowość ta powstała ok. 1920 r.

Dane sołectwa
    
 Powierzchnia
407 ha 
   
 Liczba mieszkańców
  
  kobiety32 
  mężczyźni27 
 razem59 
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)