Wieś położona w jednym z jarów Grzędy Sokalskiej.

Powstała po II wojnie światowej z parcelacji majątku łabuńskiego. Wieś położona przy głównej trasie Zamość – Tomaszów Lubelski. Miejscowość ta posiada dwie główne drogi: w lewo od Zamościa gdzie znajduję się Leśniczówka, oraz drugi zjazd – w prawo gdzie są główne zabudowania ułożone po obu stronach drogi. Na końcu wsi można wypocząć na parkingu leśnym „cementówka” gdzie są przygotowane miejsca np. na ognisko.

 

Dane sołectwa
    
 Powierzchnia
917 ha 
   
 Liczba mieszkańców
  
  kobiety131 
  mężczyźni123 
 razem254 
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)