Mocówka położona jest na północnym skraju gminy Łabunie, w obrębie Padołu Zamojskego.

Pierwsze wzmianki o miejscowości to 1 połowa XIX wieku. Mocówka została samodzielną wsią dopiero po II wojnie światowej. Do zabytków leżących na terenie tej miejscowości należą pozostałości parku poddworskiego.

Dane sołectwa
Powierzchnia
521 ha
Liczba mieszkańców
kobiety74
mężczyźni71
razem145
(dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)